Mendelova univerzita v Brně a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na 3. seminár projektu DreVeSta s názvom DŘEVO VE STAVEBNICTVÍ - MATERIÁL MINULOSTI I BUDOUCNOSTI, ktorý je realizovaný v rámci projektu INTERREG V-A SR-ČR pod registračným číslom CZ/FMP/11b/10/147. Seminár sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 18. a 19. januára 2023 v miestnosti AFS 09.  Program seminára nájdete kliknutím na tento link.

11. novembra 2022 sa uskutočnil devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT), ktorého cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Laureátom tohtoročného ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov sa stal Ing. Jakub Kraľovanec, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, za vynikajúce výsledky počas doktorandského štúdia, nadpriemerné publikačné aktivity a vedecký prínos vo výskume inžinierskych konštrukcií a mostov. Srdečne GRATULUJEME.

Jakub Kraovanec 1

Jakub Kraovanec 2

Jakub Kraovanec 3

UNIZA je členom viacerých medzinárodných organizácií, čo je dôležité pre jej internacionalizáciu a zviditeľnenie v rámci Európskeho výskumného  priestoru.

Jednou z nich je aj ECTRI (The European Conference of Transport Research Institutes).

Doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. zo Stavebnej fakulty sa stala novou zástupkyňou UNIZA v zhromaždení ECTRI, zároveň novou členkou rady bola zvolená prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. z Oddelenia medzinárodných výskumných projektov ERAdiate+. 

Valné zhromaždenie sa konalo 16. novembra 2022 v Lisabone a nová rada sa ujme funkcie od 27. januára 2023 s dvojročným mandátom.

Ectri Lisabon 22Blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov!

 

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 15. decembra 2022 o 10:00 hod., sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava Jančulu s názvom "Trvanlivosť prvkov oceľových mostných objektov".  Dizertačná práca je záujemcom k nahliadnutiu na dekanáte SvF UNIZA - na referáte vedy a výskumu, autoreferát k dizertačnej práci si môžete pozrieť tu.

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina