Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí je výbornou príležitosťou pre osobný a profesionálny rast, otvára pohľad na svet z rôznych perspektív. Študijný pobyt alebo zahraničná stáž je príležitosťou získať nový pohľad na prístupy a inovácie zo zahraničia, zlepšiť si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a spoznať kultúru a spôsob života v inej krajine. Zamestnávatelia ocenia Vašu schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí a odvahu skúšať nové veci.

Študent môže vycestovať na študijný pobyt alebo stáž v rámci každého stupňa štúdia - Bc., Ing., PhD.

ŠTIPENDIJNÉ PONUKY

ERASMUS+ PROGRAM

Študentom  SvF, UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+.

Uzávierka na SvF, UNIZA: 26. marec v danom roku -    ZS
                                                 26. október v danom roku - LS

SAIA

Aktuálne uzávierky Tu

CEEPUS

Uzávierka na prihlasovanie on-line cez www.ceepus.info:

  •  15. jún (mobility v zimnom semestri v rámci sietí),
    ● 31. október (mobility v letnom semestri v rámci sietí),
    ● 30. november (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri). Uzávierka na podávanie projektov sietí on-line na www.ceepus.info:
    ● 15. január (nové siete, predĺženie sietí, pripojenie nových partnerov k existujúcim sieťam).

Národný štipendijný program

Uzávierka: každoročne 30. apríl a 31. október

Štipendium poskytované medzinárodnými spoločnosťami alebo nadáciami   

Slovak American Fundation, Colas, Gefco, eSimens, Fulbright, EHP, DAD, CEEPUS 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina