Na verejnom zasadnutí Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa konalo dňa 5. mája 2022,  bol v prvom kole voľby zvolený kandidát na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

 Voľby 2022

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení kandidátskej listiny pre voľbu kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline s uvedením  krátkeho životopisu a profesijnej  charakteristiky  kandidátov. Verejné predstavenie kandidátov akademickej obci sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 o 13:00 hod. v miestnosti AF104. Prenos z verejného predstavenia kandidátov  bude možné sledovať aj online prostredníctvom linku  https://ikt.uniza.sk/apps/go/dekani-svf/.
Verejné zasadnutie Akademického senátu SvF UNIZA, v rámci ktorého bude opätovné predstavenie kandidátov a voľba kandidáta na dekana sa uskutoční dňa 5. mája 2022 o 8:00 hod. v miestnosti AF1A2 (Aula 2).

Príloha: Kandidátska listina

17. ročník celoštátnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2020/2021, ktorá prebiehala pod záštitou prezidentky SR  J. E. Zuzany Čaputovej, už má svojich víťazov. Súťažilo sa v 13 rôznych kategóriach, do ktorých bolo nominovaných viac ako sto študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Do kategórie Stavebníctvo a architektúra bol za Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline nominovaný študent tretieho stupňa VŠ vzdelávania  Ing. Jakub Kraľovanec, ktorý obsadil v tejto kategórii 1. miesto a stal sa jej víťazom. Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme v budúcnosti mnoho podobných úspechov!


 

Kralovanec33
 
 
Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA

Dovoľujeme si Vás informovať,  že Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vyhlásil  na svojom zasadnutí dňa 28.03.2022 voľbu kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.  Vyhlásenie voľby,  časový harmonogram, pravidlá predkladania návrhov na zaradenie kandidátov na kandidátsku listinu a zoznam členov návrhovej komisie sa nachádzajú v priloženom dokumente.

Príloha: Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA 

YOUMOBIL

V celej strednej Európe môžeme nájsť opustenú alebo zanedbanú železničná infraštruktúru, vrátane malých železničných staníc na vidieku. Môžu byť za tým prevádzkové alebo ekonomické dôvody, ale aj nedostatočný počet cestujúcich. Na európskom vidieku je modálny podiel verejnej dopravy často nižší ako 10 %. K tomuto číslu prispieva aj nízka kvalita staníc. Tento problém sme riešili tri roky v rámci projektu YOUMOBIL, ktorý bol podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci grantovej schémy Interreg Stredná Európa. Viac o našich výstupoch sa môžete dozvedieť na stránke projektu, kde nájdete príklady dobrej praxe z projektu ako aj návod ako revitalizovať zanedbanú železničnú infraštruktúru s pomocou lokálnej komunity.

YOUMOBIL

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina