Typy štipendií

Motivačné

UNIZA poskytuje študentom motivačné štipendium:
a) odborové
b) prospechové
c) mimoriadne

Študentom môžu byť priznané štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov univerzity.

Príkaz dekana č. 12/2022 o priznávaní štipendií na Stavebnej fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2022/2023

Sociálne

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina