Vážené kolegyne a kolegovia,

zoznam schválených projektov vedeckých pracovníkov a mladých vedeckých pracovníkov, ktoré boli podané na základe výziev dekana SvF zo dňa 19.01.2021, v súlade s Metodickým usmernením rektora č. 9/2020 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA, nájdete na nasledovných odkazoch:

 

Milí študenti, zamestnanci a priaznivci Stavebnej fakulty,

v sobotu 1. 5. 2021 začíname cyklus pravidelných neformálnych rozprávaní a diskusií o stavebníctve v spolupráci s kníhkupectvom Artforum v Žiline. Prvé rozprávanie je venované padajúcim mostom a mostom v havarijnom stave, ktorých v poslednej dobe pribúda stále viac. Hosťom bude prof. Ing. Martin Moravčík, PhD. z  Katedry stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a moderátorom Ing. Ján Ničík z kníhkupectva  Artforum Žilina. Livestream bude vysielaný z priestorov Artfora v Žiline v sobotu 1. 5. 2021 od 14:00 hod.  cez youtube a facebook kanál Stavebnej fakulty UNIZA (svf uniza).

https://www.youtube.com/channel/UCQt6L6w5AOWVYjrDuE0ZhDA/videos

https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ

Tešíme sa na Vás!

mosty AF

S podporou projektu YOUMOBIL, financovaným z Programu Interreg Stredná Európa, v dňoch 26. a 27. apríla organizujeme medzinárodný online kurz o revitalizácii zanedbanej železničnej infraštruktúry. Ak sa chcete niečo nové naučiť alebo dozvedieť viac o tom, ako sa dajú oživiť malé železničné stanice na vidieku alebo recyklovať staré železničné vagóny, prihláste sa na kurz. Kurz bude prebiehať v čase 14,00 – 17,00. V prípade, že si budete chcieť vyskúšať vytvoriť svoj vlastný projekt, môžete pokračovať v kurze aj individuálne v máji. Program kurzu nájdete tu. Registrácia je otvorená do 23. 4. 2021 https://forms.gle/Te9ETUwWLaZvRKuF6

Viac o projekte sa dozviete tu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YOUMOBIL.html (facebook.com/interregyoumobil, twitter.com/IYoumobil, instagram.com/youmobilproject).

Výborné umiestnenie našich študentov v súťaži MAF 2020

Dňa 4. februára 2021 boli na web-konferencii Izolace slávnostne vyhlásené výsledky 10. ročníka Memoriálu Antonína Fajkoše 2020. Súťaže sa zúčastnilo 17 študentských prác z 5 vysokých škôl. Stavebnú fakultu UNIZA v súťaži reprezentovali dvaja študenti z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu, ktorí pracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. Študent doktorandského štúdia Ing. Marek Bartko so svojou prácou s názvom "Vplyv vegetačnej vrstvy na životnosť povlakovej krytiny a retenciu dažďovej vody" získal nádherné 1. miesto v kategórii Textová práca a študentka inžinierskeho štúdia Bc. Veronika Strončeková, ktorá v súťaži predstavila svoju prácu s názvom "Penzión - strechy", získala krásne 2. miesto v kategórii Grafická práca - šikmé strechy. Umiestnenie obidvoch študentov potvrdilo, že na Stavebnej fakulte študujú študenti, ktorí sa nemusia báť zápájať sa so svojimi prácami do rôznych súťaží, pretože vždy majú šancu na výborné umiestnenie. Obidvom oceneným, Ing. Marekovi Bartkovi aj Bc. Vernike Strončekovej srdečne blahoželáme.

Ukážky z práce Ing. Mareka Bartka "Vplyv vegetačnej vrstvy na životnosť povlakovej krytiny a retenciu dažďovej vody"

 Bartko 11    Bartko 21

 

Ukážky z práce Bc. Veroniky Strončekovej "Penzión - strechy"

 HLAVNY VIZUAL 3840x2160 PX Penzion Harhaj 1    Stroncekova 11    restauracia 1
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina