Zástupcovia Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva a Katedry technológie a manažmentu stavieb sa zúčastnili na úvodnom zasadnutí organizácie PIARC na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

PIARC (World Road Association), ktoré sa konalo dňa 15.01. 20024. Svetová cestná asociácia - medzinárodné fórum odborníkov, ktoré sa zameriava na dôležité témy v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry vo vyspelých i rozvojových krajinách.


Viac informácií o aktivitách PIARC môžete nájsť na stránkach:

https://www.cestnaspol.sk/
https://www.piarc.org/en/

20240115 143630

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

srdečne Vás pozývame na  stretnutie vedenia Stavebnej fakulty s členmi akademickej obce, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.12. 2023 o 13:30 v Aule 2.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedenie SvF

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a konateľ spoločnosti ODU - trade, s.r.o. Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA podpísali dnes 8. decembra na pôde Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Memorandum o vzájomnej spolupráci. 

Tešíme sa a veríme, že táto vzájomná spolupráca prinesie veľa príležitostí pre obe strany.

ODU1a

ODU4b

Náš kolega Ing. Jakub Kraľovanec, PhD. získal za svoj výskum v oblasti predpätých mostov ocenenie od Junior Chamber International – Slovakia
Pri výročnej konferencií boli odovzdávané ceny študentským osobnostiam za dlhodobý prínos k rozvoju mladej vedy na Slovensku.
Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

20231026 132304

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina