Projekty a granty riešené na SvF

Grantové úlohy a projekty APVV riešené na SvF

Hlavná časť vedecko-výskumných kapacít fakulty je orientovaná na riešenie výskumných úloh grantového výskumu, organizovaného a financovaného prostredníctvom grantových agentúr Slovenskej republiky, ktorými sú: VEGA, KEGA a APVV. V každom roku sa na fakulte rieši 12-18 úloh VEGA a KEGA a 2-3 úlohy APVV. Súčasne fakulta rieši cca 60-70 úloh aplikovaného výskumu ročne s priamym transferom poznatkov do praxe. 

Zahraničné a medzinárodné projekty riešené na SvF

Medzinárodné výskumné aktivity fakulty sú zamerané na riešenie projektov v rámci Horizon 2020 Európskej únie. V rámci programov FP7 boli riešené projekty SPENS, ETISPlus, Pothole, Recypma, Ecoroads (v rámci Horizon 2020), Advance a Endurance (podporované európskym inteligentným energetickým fondom IEE), CORRV4 (v rámci Višegrádskych fondov) a projektu COST. Taktiež bola úspešne zapojená do medzinárodných edukačných projektov Tempus: EcoBRU, FKTBUM, RECOAUD a ENERESE. V rámci EHP projektov bola zapojená do projektu PARAGEO. Fakulta je členom viacerých medzinárodných združení: ITA – International Tunnelling Association, FIB (Federation Internationale du Beton), EUCEET – Sieť európskych stavebných fakúlt a FEHRL – Federation of European Highway Research Laboratories.

Ďalšie projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA

             Projekty z Fondov na podporu vedeckých pracovníkov a mladých vedeckých pracovníkov v súlade s Metodickým usmernením č. 9/2020

                             Projekty na podporu
                          vedeckých pracovníkov

                        Projekty na podporu                                            mladých vedeckých pracovníkov

Projekty a granty riešené na UNIZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina