Konferencia infraMOST 2021

V dňoch 18. - 20. mája 2021 sa v poľskom meste GLIWICE bude konať konferencia infraMOST 2021, venovaná mostnému inžinierstvu a dopravnej infraštruktúre v strednej a východnej Európe. Zaoberať sa bude najnovšími technológiami využívanými pri navrhovaní, výstavbe a údržbe lineárnej infraštruktúry. Počas nej sa môžte zoznámiť s najdôležitejšimi projekčnými a stavebnými spoločnosťami v oblasti cestnej a železničnej dopravy v strednej a východnej Európe.

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie nájdete na stránke podujatia infraMOST 2021.

 

 

 

Výzvy na podávanie projektov z grantového systému SvF UNIZA

Podávanie návrhov projektov bolo ukončené, v súčasnosti prebieha proces ich hodnotenia.


Vážené kolegyne a kolegovia,

v súlade s Metodickým usmernením rektora č. 9/2020 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA Vám oznamujeme, že dekan SvF vypísal dňa 19. 1. 2021 výzvy na podávanie fakultných projektov v schémach pre:

Návrhy projektov sa podávajú cez Informačný systém vedy a výskumu UNIZA do 12. 2. 2021 do 16:00 hod. Pre plánovanie riešiteľských kapacít a výdavkov projektu môžete použiť pomocný formulár. Bližšie informácie ku grantovej schéme Vám poskytnú prodekan pre VaV doc. Ing. Peter Koteš, PhD. a Ing. Andrea Husáriková.

Úspešný nový rok 2021

Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu aj v týchto neistých časoch ... a prajeme Vám, aby ste aj v novom roku 2021 mali stále čo objavovať.

PF 2021

 

Dňa 4.decembra 2020 sa formou online konferencie koná už XXIX. ročník medzinárodného RSP seminára "Theoretical Foundation of Civil Engineering", ktorého organizátorom je tento rok Wroclaw University of Science and Technology. Tohto významného seminára sa každoročne zúčastňujú zástupcovia ruských, poľských a slovenských univerzít a vedeckých pracovísk, konkrétne Wroclaw University of Science and Technology, Warsaw University of Technology, Moscow State University of Civil Engineering, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Don State Technical University a Žilinskej univerzity v Žiline. Seminár je veľkým prínosom pre jednotlivé oblasti výskumu ako aj upevňovanie dlhodobých osobných vzťahov v rámci medzinárodnej spolupráce. Program XXIX RSP seminára s informáciou pre pripojenie nájdete na stránke podujatia.

Od apríla tohto roka UNIZA, spolu s ďalšími 10 partnermi medzinárodného konzorcia zo 7 štátov strednej Európy, spolupracuje na projekte REGIAMOBIL. Projekt je realizovaný s podporou programu Interreg Stredná Európa, pod číslom zmluvy CE1658. Celkový rozpočet projektu REGIAMOBIL je 1 660 086 EUR. Projekt rieši problémy mobility ľudí žijúcich na vidieku. Jeho cieľom je zlepšiť ich mobilitu s pomocou inteligentných riešení verejnej dopravy tak, aby boli vidiecke oblasti lepšie napojené na národné a európske dopravné siete. UNIZA bude počas projektu spolupracovať s Trenčianskym samosprávnym krajom na príprave akčného plánu pre región pre zavádzanie nových inovatívnych riešení pre verejnú dopravu v riedko osídlených vidieckych oblastiach, akou je napríklad oblasť myjavských kopaníc. UNIZA predstavila 12. novembra 2020 koncept tohto plánu pracovnej skupine, ktorá pre kraj pripravuje dokumenty pre zabezpečenie služieb verejnej dopravy v regióne pre budúce obdobie. 

logo RegiaMobil small surface vertical

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina