Prijímacie konania

Elektronická prihláška

Pridajte sa k odborníkom v stavebníctve!

e-Prihláška v troch jednoduchých krokoch:
vyhľadajte, vypíšte a pošlite

Vyhľadajte študijné programy, ktoré Vás zaujímajú. 

Vypíšte e-prihlášku a pridajte prílohy.

Pošlite elektronicky.

Infoletáky Vám umožňujú zorientovať sa v ponuke študijných programov na našej fakulte.

Anotácie na posledných stranách Vám predstavia uplatnenie v praxi.

 Referát vzdelávania SvF s Vami dorieši všetky detaily, aby bola registrácia Vašej prihlášky úspešná.

Termíny odoslania prihlášok a prijímacích konaní

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

11. 6. 2021

Druhé kolo do

13.8.2021

Prijímacie konanie

24.8.2021

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

7. 7. 2021

Druhé kolo do

13.8.2021

Prijímacie konanie

24.8.2021

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2021

Termín prijímacieho konania

24. 6. 2021

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina