Termíny odoslania prihlášok a prijímacích konaní

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre zaslanie prihlášky
31. 3. 2023

Termín prijímacieho konania

12. 6. 2023

Druhé kolo do

18.8.2023

Prijímacie konanie

24.8.2023

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2023

Termín prijímacieho konania

7. 7. 2023

Druhé kolo do

18.8.2023

Prijímacie konanie

24.8.2023

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2023

Termín prijímacieho konania

22. 6. 2023

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina