Čo je to centrum (excelentnosti) UNIZA

Pojmom centrum excelentnosti je označovaná organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor.

Výsledky výskumu a vývoja centra excelentnosti sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.

Na UNIZA vzniklo 8 centier excelentnosti, ale aj 4 kompetenčné centrá, 3 centrá APVV - SUSP Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím a Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina