Stretnutie vedenia SvF s členmi akademickej obce

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

srdečne Vás pozývame na  stretnutie vedenia Stavebnej fakulty s členmi akademickej obce, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.12. 2023 o 13:30 v Aule 2.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedenie SvF

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina