Opatrenia proti šíreniu Covid-19

Aktuality

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

27. júl 2020

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 17.08. - 24.08.2020&...

Úspech nášho časopisu CEE

17. jún 2020
Úspech nášho časopisu CEE

Časopis Civil and Environmental Engineering (Stavebné a environmentálne inžinierstvo) získal podľa h...

Nové štandardy projektovania - revízia STN pre projektovanie cestnej infraštruktúry

21. február 2020

Odborníci zo Stavebnej fakulty UNIZA budú počas nadchádzajúcich 27 mesiacov intenzívne pracovať na r...

BIM CHALLENGE 2020

21. február 2020

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 5...

Pre uchádzačov o štúdiumPodávanie prihlášok na SvFje predĺžené do 31. 08. 2020

Oznamy pre študentov

Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2020/21

20. jún 2020
Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2020/21

Stavebná fakulta UNIZA predlžuje termín na podávanie prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v...

Vyhlásenie 10. ročníka Inžinierskej ceny

18. jún 2020

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny - Slovenská komora stavebných inžinierov a zriaďovatelia - Slov...

Vyhlásenie 15. ročníka Ceny ABF Slovakia - BAKALÁR 2020

17. jún 2020

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 15. ročník Ceny...

Elektronický zápis do 1. ročníka Bc. štúdia

12. jún 2020

Milí novoprijatí študenti a študentky, už môžete požiadať o elektronický zápis na SvF UNIZA. Ponúkam...

Kalendár

svf_web_2020_2.gif
_logo_web_uniza_2_cc_2.png
0
Počet absolventov
0
Počet inžinierov
0
Počet zahraničných študentov
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina