Aktuality

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ľuboša Remeka, PhD.

15. máj 2024

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mareka Drličiaka, PhD.

15. máj 2024

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/...

Výsledky fakultného kola BIM Challenge 2024

12. apríl 2024
Výsledky fakultného kola BIM Challenge 2024

Dnes sa u nás konala súťaž BIM Challenge Fakultné kolo 2024, do ktorej sa celkovo zapojilo 10 študen...

SvF na veľtrhu Coneco Racioenergia

19. marec 2024
SvF na veľtrhu Coneco Racioenergia

Najväčší stavebný veľtrh začína už v stredu 20. marca a bude trvať až do soboty 23. marca v Bratisla...

Oznamy pre študentov

Športový deň Stavebnej fakulty 2024

13. máj 2024
Športový deň Stavebnej fakulty 2024

Športový deň Stavebnej fakulty sa tento rok uskutoční 14.5.2024 v areáli internátov Hliny.Môžete sa...

Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ v AR 2023/2024

02. máj 2024
Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ v AR 2023/2024

Dňa 25. apríla 2024 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbo...

XXI. ročník KOSTAF v Žiline

30. apríl 2024

Záverečná správa z Konferencie stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (KOSTAF), ktorá sa ko...

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF UNIZA

23. apríl 2024

V zmysle § 4 Zásad volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, pr...

Kalendár

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg
magazin.png
_logo_web_uniza_2_cc_2.png
0
Počet absolventov
0
Počet inžinierov
0
Počet zahraničných študentov
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina