Opatrenia proti šíreniu Covid-19

Výučba v zimnom semestri 2021/2022  pokračuje kombinovaným spôsobom.

Aktuality

Dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác

12. október 2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dizertačné skúšky a obhajoby proj...

Smútočné oznámenie

11. október 2021
Smútočné oznámenie

Dňa  7. 10. 2021 zomrel vo veku 71 rokov bývalý rektor Žilinskej univerzity v Žiline, ...

Peikko a spolupráca so Žilinskou univerzitou, Stavebnou fakultou

04. október 2021

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline a fínska spoločnosť Peikko pokračujú v ...

Obhajoby dizertačných prác na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

14. júl 2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že obhajoby dizertačných prác na Sta...

Virtuálna prehliadka priestorov SvF

Oznamy pre študentov

Konferencia READYCON

26. október 2021

Milé študentky a študenti, uchádzači o štúdium na SvF UNIZA, ponúkame Vám možnosť dozvedieť sa...

Doplňujúce voľby do AS UNIZA

26. október 2021

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS U...

Zoznamy oprávnených študentov - prospechové a odborové štipendiá

22. október 2021

Prospechové štipendiá SvF UNIZA Odborové štipendiá - bakalárske štúdium Odborové štipendiá - inžinie...

Študentské vedecké sily v akademickom roku 2021/22

01. október 2021

Milé študentky a študenti SvF, ponúkame Vám možnosť participovať na vedeckovýskumnej a odbornej činn...

Kalendár

Spolupráca s časopisom Magazín

Spolupráca s časopisom Magazín
_logo_web_uniza_2_cc_2.png
0
Počet absolventov
0
Počet inžinierov
0
Počet zahraničných študentov
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina