Centrá SvF UNIZA

Skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium okrem akreditovaných a neakreditovaných skúšok poskytuje expertíznu a poradenskú činnosť v odbornej oblasti podľa zameraní jednotlivých laboratórií a je taktiež zapojené do vedecko-technickej spolupráce vyplývajúcej z postavenia a úloh Stavebnej fakulty.

Centrum aplikovaného výskumu

Centrum je vedecko-výskumné pracovisko založené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu so stabilnými partnermi z oblasti vedy a výskumu ako aj z hospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a v zahraničí so snahou o priamu realizáciu výskumu pre zákazníka ako partnera centra s okamžitým transférom a uplatnením získaných vedecko-výskumných výsledkov v praxi.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina