Kvalita na SvF

Poskytovať kvalitné vzdelávanie je jedným z našich hlavných cieľov na fakulte.

Naviac však máme našu vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť a aj služby a aktivity pre verejnosť certifikované podľa normy CAF

Rada kvality na SvF

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.

doc. Ing. Mária Kúdelčíková , PhD.

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

doc. Ing. Mária Trojanová, CSc.

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

Zaujíma nás váš názor na nás

Anketa pre uchádzačov

Ako ste sa dozvedeli o našej fakulte? Ktoré študijné programy vás zaujali a prečo? Čo sa vám na nás nepáči? Povedzte nám to.

Vyhodnotenie ankety 2020
Vyhodnotenie ankety 2019

Anketa pre absolventov

Ohodnoťte Vašu spokojnosť s kvalitou vedomostí, skúseností a zručností, ktoré ste získali v rámci vysokoškolského štúdia. Link na anketu pre absolventov.

Vyhodnotenie ankety 2020
Vyhodnotenie ankety 2019
Vyhodnotenie ankety 2018
Vyhodnotenie ankety 2017
Vyhodnotenie ankety 2016
Vyhodnotenie ankety 2015
Vyhodnotenie ankety 2014
Vyhodnotenie ankety 2013
Vyhodnotenie ankety 2012


 

Dokumenty

Základné dokumenty VSK na SvF

Smernica Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline č. 1/2017 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 
Smernica č. 1/2017 - Príloha 1: Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline Smernica č. 1/2017 - Príloha 2: Zoznam relevantnej riadiacej a preukaznej dokumentácie na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 

Smernica č. 1/2017 - Príloha 3: Štatút Rady kvality Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
Smernica č. 1/2017 - Príloha 4: Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina