Vnútorný systém hodnotenia kvality na SvF

Poskytovať kvalitné vzdelávanie je jedným z našich hlavných cieľov na fakulte.

Naviac však máme našu vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť a aj služby a aktivity pre verejnosť certifikované podľa normy CAF

Zaujíma nás váš názor na nás

Anketa pre uchádzačov

Ako ste sa dozvedeli o našej fakulte? Ktoré študijné programy vás zaujali a prečo? Čo sa vám na nás nepáči? Povedzte nám to.

Vyhodnotenie ankety 2021
Vyhodnotenie ankety 2020
Vyhodnotenie ankety 2019

Dokumenty

Overovanie funkčnosti VSK na SvF

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2021 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2021  

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2020 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2020  

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2019 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2019  

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2018 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2018 

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2017  

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2017 

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2016  

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2016 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina