Prestížne ocenenie od Literárneho fondu

709-stranové dielo s názvom Konštrukcie železničných tratí a staníc - železničný spodok od prof. Ing. Libora Ižvolta, PhD. získalo prestížne ocenenie od Literárneho fondu v kategórii technických a matematických vied.
Publikácia by mala prispieť k zvýšeniu povedomia o železničnom spodku, ktorému sa donedávna nevenovala takmer žiadna pozornosť a ktorý bol dlho považovaný na rozdiel od železničného zvršku za nemennú danosť. Vyplní medzeru v odbornej literatúre s touto tematikou a poskytne cenné informácie nielen študentom inžinierskeho štúdia, ale poslúži ako vhodný a bohatý študijný materiál aj používateľom z praxe, projektantom železničných či cestných stavieb. Nájdu v nej komplexný prehľad o jednotlivých konštrukčných prvkoch železničného spodku ako súčasti jazdnej dráhy železničných tratí a staníc, ktoré je potrebné navrhnúť, vybudovať, modernizovať či rekonštruovať. Ku kvalite a spoľahlivosti železničnej dopravy by malo prispieť aj poznanie príčin a typu porúch a deformácií telesa spodku a zvýšenie jeho odolnosti a stability či sanácia zemných a skalných svahov, čo je takisto súčasťou knihy.

Autorovi srdečne gratulujeme!

387739052 1030239445004555 6828563637820184975 n

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina