Na koho sa obrátiť

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

Katedra stavebných konštrukcií a mostov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5663

e-mail: peter.kotes@uniza.sk

Referát vedy a výskumu

Ing. Andrea Husáriková

dekanát fakulty SvF

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5549

e-mail: andrea.husarikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Meno Priezvisko / tel.: +421 41 513 XXXX / e-mail: meno.priezvisko@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina