Výborné umiestnenie našich študentov v súťaži MAF 2020

Dňa 4. februára 2021 boli na web-konferencii Izolace slávnostne vyhlásené výsledky 10. ročníka Memoriálu Antonína Fajkoše 2020. Súťaže sa zúčastnilo 17 študentských prác z 5 vysokých škôl. Stavebnú fakultu UNIZA v súťaži reprezentovali dvaja študenti z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu, ktorí pracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. Študent doktorandského štúdia Ing. Marek Bartko so svojou prácou s názvom "Vplyv vegetačnej vrstvy na životnosť povlakovej krytiny a retenciu dažďovej vody" získal nádherné 1. miesto v kategórii Textová práca a študentka inžinierskeho štúdia Bc. Veronika Strončeková, ktorá v súťaži predstavila svoju prácu s názvom "Penzión - strechy", získala krásne 2. miesto v kategórii Grafická práca - šikmé strechy. Umiestnenie obidvoch študentov potvrdilo, že na Stavebnej fakulte študujú študenti, ktorí sa nemusia báť zápájať sa so svojimi prácami do rôznych súťaží, pretože vždy majú šancu na výborné umiestnenie. Obidvom oceneným, Ing. Marekovi Bartkovi aj Bc. Vernike Strončekovej srdečne blahoželáme.

Ukážky z práce Ing. Mareka Bartka "Vplyv vegetačnej vrstvy na životnosť povlakovej krytiny a retenciu dažďovej vody"

 Bartko 11    Bartko 21

 

Ukážky z práce Bc. Veroniky Strončekovej "Penzión - strechy"

 HLAVNY VIZUAL 3840x2160 PX Penzion Harhaj 1    Stroncekova 11    restauracia 1
Konferencia infraMOST 2021

V dňoch 18. - 20. mája 2021 sa v poľskom meste GLIWICE bude konať konferencia infraMOST 2021, venovaná mostnému inžinierstvu a dopravnej infraštruktúre v strednej a východnej Európe. Zaoberať sa bude najnovšími technológiami využívanými pri navrhovaní, výstavbe a údržbe lineárnej infraštruktúry. Počas nej sa môžte zoznámiť s najdôležitejšimi projekčnými a stavebnými spoločnosťami v oblasti cestnej a železničnej dopravy v strednej a východnej Európe.

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie nájdete na stránke podujatia infraMOST 2021.

 

 

 

Výzvy na podávanie projektov z grantového systému SvF UNIZA

Podávanie návrhov projektov bolo ukončené, v súčasnosti prebieha proces ich hodnotenia.


Vážené kolegyne a kolegovia,

v súlade s Metodickým usmernením rektora č. 9/2020 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA Vám oznamujeme, že dekan SvF vypísal dňa 19. 1. 2021 výzvy na podávanie fakultných projektov v schémach pre:

Návrhy projektov sa podávajú cez Informačný systém vedy a výskumu UNIZA do 12. 2. 2021 do 16:00 hod. Pre plánovanie riešiteľských kapacít a výdavkov projektu môžete použiť pomocný formulár. Bližšie informácie ku grantovej schéme Vám poskytnú prodekan pre VaV doc. Ing. Peter Koteš, PhD. a Ing. Andrea Husáriková.

Úspešný nový rok 2021

Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu aj v týchto neistých časoch ... a prajeme Vám, aby ste aj v novom roku 2021 mali stále čo objavovať.

PF 2021

 

Dňa 4.decembra 2020 sa formou online konferencie koná už XXIX. ročník medzinárodného RSP seminára "Theoretical Foundation of Civil Engineering", ktorého organizátorom je tento rok Wroclaw University of Science and Technology. Tohto významného seminára sa každoročne zúčastňujú zástupcovia ruských, poľských a slovenských univerzít a vedeckých pracovísk, konkrétne Wroclaw University of Science and Technology, Warsaw University of Technology, Moscow State University of Civil Engineering, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Don State Technical University a Žilinskej univerzity v Žiline. Seminár je veľkým prínosom pre jednotlivé oblasti výskumu ako aj upevňovanie dlhodobých osobných vzťahov v rámci medzinárodnej spolupráce. Program XXIX RSP seminára s informáciou pre pripojenie nájdete na stránke podujatia.

Strana 1 z 5

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina