Štátne skúšky a záverečné práce

Príprava štátnych skúšok 2021/2022

V akademickom roku 2021/2022 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 24. - 31.5. 2022.

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 25.3.2022.

Príprava štátnych skúšok 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 14. - 22.6. 2021.

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok: ::pdf::

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 9.4.2021 (Príkaz dekana č. 2/2021, Prihláška - docx, Predmety).

Dokumenty a zdroje k záverečným prácam

Príkaz dekana č. 7/2021 k organizácii štúdia študentov končiacich ročníkov a štátnych skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2020/2021

Príkaz dekana č. 8/2021 o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2020/2021

Dodatok k Príkazu dekana č. 8/2021

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Šablóny záverečných prác 2020/2021

šablóna Bakalárskej práce
obal / text / obal CD

šablóna Diplomovej práce

obal / text  / obal CD

šablóny prezentácií
Diplomová práca 
Bakalárska práca 

Termíny promócií

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

 

 

30.6.2021   MÚ ZA

 

 

1.7.2021   MÚ ZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina