V dňoch 9. – 10. februára 2023 sa bude na našej fakulte konať konferencia GEOSYNTETIKA 2023, ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS SK).

Konferencia sa venuje problematike používania geosyntetických materiálov v dopravnom, pozemnom,  vodohospodárskom a ekologickom stavebníctve. Cieľom konferencie  je poskytnúť najnovšie informácie z tejto  špecifickej a progresívnej oblasti stavebníctva projektantom, zhotoviteľom stavieb, stavebnému dozoru, zamestnancom verejnej správy a  tiež výskumníkom a univerzitným pracovníkom.

Registrácia na konferenciu prebieha do 3. februára 2023 na stránke konferencie.

Konferencia sa koná v roku osláv 70. výročia založenia Žilinskej univerzity a Stavebnej fakulty, súbežným podujatím je aj Deň otvorených dverí a Kariérny deň pre študentov fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. ročník odborného seminára PTV VISION, ktorý sa bude konať  24. januára 2023. Seminár organizuje  Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva SvF UNIZA v spolupráci  IR Data Bratislava. Seminár je určený najmä užívateľom programov, projektantom, zamestnancom štátnej samosprávy a všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s modelovaním dopravy. Praktické príklady použitia dopravných modelov budú prezentované v druhej časti seminára. Neváhajte a využite možnosť  oboznámiť sa s najnovšími softvérovými produktami spoločnosti PTV Group.

Pozvánka, program, registrácia

Mendelova univerzita v Brně a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na 3. seminár projektu DreVeSta s názvom DŘEVO VE STAVEBNICTVÍ - MATERIÁL MINULOSTI I BUDOUCNOSTI, ktorý je realizovaný v rámci projektu INTERREG V-A SR-ČR pod registračným číslom CZ/FMP/11b/10/147. Seminár sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 18. a 19. januára 2023 v miestnosti AFS 09.  Program seminára nájdete kliknutím na tento link.

11. novembra 2022 sa uskutočnil devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT), ktorého cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Laureátom tohtoročného ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov sa stal Ing. Jakub Kraľovanec, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, za vynikajúce výsledky počas doktorandského štúdia, nadpriemerné publikačné aktivity a vedecký prínos vo výskume inžinierskych konštrukcií a mostov. Srdečne GRATULUJEME.

Jakub Kraovanec 1

Jakub Kraovanec 2

Jakub Kraovanec 3

UNIZA je členom viacerých medzinárodných organizácií, čo je dôležité pre jej internacionalizáciu a zviditeľnenie v rámci Európskeho výskumného  priestoru.

Jednou z nich je aj ECTRI (The European Conference of Transport Research Institutes).

Doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. zo Stavebnej fakulty sa stala novou zástupkyňou UNIZA v zhromaždení ECTRI, zároveň novou členkou rady bola zvolená prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. z Oddelenia medzinárodných výskumných projektov ERAdiate+. 

Valné zhromaždenie sa konalo 16. novembra 2022 v Lisabone a nová rada sa ujme funkcie od 27. januára 2023 s dvojročným mandátom.

Ectri Lisabon 22Blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov!

 

Strana 1 z 14

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina