Úvodné stretnutie organizácie PIARC

Zástupcovia Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva a Katedry technológie a manažmentu stavieb sa zúčastnili na úvodnom zasadnutí organizácie PIARC na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

PIARC (World Road Association), ktoré sa konalo dňa 15.01. 20024. Svetová cestná asociácia - medzinárodné fórum odborníkov, ktoré sa zameriava na dôležité témy v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry vo vyspelých i rozvojových krajinách.


Viac informácií o aktivitách PIARC môžete nájsť na stránkach:

https://www.cestnaspol.sk/
https://www.piarc.org/en/

20240115 143630

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina