Memorandum o spolupráci so spoločnosťou DYNAMIK HOLDING, a.s.

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a generálny riaditeľ spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s. Ing. Vladimír Vikor ml. podpísali na pôde Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline memorandum o vzájomnej spolupráci. Na stretnutí sa diskutovalo o najbližších krokoch budúcej spolupráce. Študenti sa od nového akademického roka 2023/2024 budú môcť zúčastniť zaujímavých praktických prednášok, odborných exkurzií, absolvovať stáž v prosperujúcej spoločnosti na Slovensku a v zahraničí alebo si budú môcť vybrať zaujímavé témy záverečných prác prepojené priamo s praxou.

 

Veríme, že naša vzájomná spolupráca prinesie veľa príležitostí pre budúci kariérny rast študentov.

 

20230824 100731 kpia

20230824 100826

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina