OZNAMY: Prihlášky Erasmus+ mobilita

      Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa do výberového konania na absolvovanie Erasmus + mobilít v letnom semestri 2023/2024 (študijné pobyty, stáže a absolventské stáže) a  požiadať o grant  na ich financovanie.

Zároveň si vás dovoľujme pozvať na Informačné stretnutie Erasmus+ pre SvF študentov, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2023 o 14:00, v miestnosti AE 203,

Dozviete sa potrebné informácie o mobilitách, stážach o ich vybavovaní. Pozvanie prijali aj študenti, ktorí už absolvovali študijný pobyt a zahraničnú stáž a radi sa s Vami podelia o svoje zážitky a skúsenosti.

Termín prihlášky:  26. október 2023 do 12:00hod.

Doručenie prihlášky:  Mgr. Zuzana Pudiková, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 

Konzultácie k mobilitám a stážam: doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD., petra.bujnakova@uniza.sk, AF 308, MS Teams

Link UNIZA všeobecné informácie2023

Dokumenty k stáži- Bc., Ing., PhD., 

Čo musí urobiť študent, aby získal grant a absolvoval Erasmus+ študijný pobyt  alebo stáž

Fakultný termín podávania prihlášok

zimný semester- najneskôr do 26. marca v danom roku

letný semester- najneskôr do 26. októbra v danom roku

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

doc. Ing.  Petra Bujňáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5674, AF-308
e-mail: petra.bujnakova@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
Erasmus+ administrátor SvF UNIZA

tel.: +421 41 513 5801, AE-205  

e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina