Zoznam študentských organizácií

Poslaním študentských organizácií pôsobiacich na pôde Žilinskej univerzity v Žiline je sústrediť študentov so spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore, poskytovať svoje služby ostatným študentom, reprezentovať  UNIZA na rôznych súťažiach a podujatiach a šíriť jej dobré meno.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Marta Chupáčová / tel.: +421 41 513 5157 / e-mail: marta.chupacova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina