V spolupráci so spoločnosťami GJW Praha spol. s.r.o a Doprastav, a.s. sme si pre Vás pripravili odbornú prednášku o dopravných stavbách.
Okrem toho sa dozviete o možnostiach brigády, či zamestnania.


Prednáška bude v utorok 9.4.2024 so začiatkom o 10:00 v Aule 6.

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Doprastav GJW Praha

BIM asociácia Slovensko v spolupráci s partnermi pripravujú už 8. ročník súťaže BIM CHALLENGE.

Pre našich študentov sme si pripravili Fakultné kolo, vďaka ktorému si otestujú si svoje schopnosti, po fakultnom kole dostane každý spätnú väzbu a bude sa môcť ešte lepšie pripraviť na hlavnú súťaž.

 

Podmienky:
Priniesť si vlastný notebook (na mieste budú dostupné monitory)
Softvér Revit alebo Archicad (študentská alebo originál verzia), Allplan nie je kapacitne možný

Program: 12.4.2024

8:00 – 8:20 – otvorenie fakultného kola, predstavenie súťaže, vysvetlenie pravidiel priebehu súťaže a hodnotenia

8:20 – 8:45 – príhovor úspešných absolventov súťaže z našej fakulty

9:00 – 14:00 – práca na zadaní

16:00 – 17:00 – vyhodnotenie súťaže

 

Kontaktná osoba
Ing. Marek Bartko, PhD.

Registrácia

 

BIM challenge uniza 1

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerizity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2024/2025

v nasledovných študijných programoch odboru stavebníctvo, kde sú ponúkané nasledovné témy:

Prihlášky je možné podávať do 31. mája 2024 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzačky a uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 20. júna 2024.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete TU.

Vážené študentky, vážení študenti,

dňa 19. marca 2024 o 12:00 v hod. sa v miestnosti AULA 1 uskutoční výberová prednáška spoločnosti BG-Graspointer, s.r.o.

Hlavnou témou prednášky bude správny návrh a použitie odvodňovacích prvkov v podzemných garážach a vonkajších parkovísk. Prednáška je určená hlavne pre študentov programu pozemné staviteľstvo (Bc. a Ing. stupeň). Predpokladané trvanie prednášky je cca 1 hodina. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Strana 1 z 29

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina