Vo štvrtok 30. 6. 2022  sa vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline uskutočnia slávnostné promócie absolventov Stavebnej fakulty UNIZA spojené s odovzdávaním diplomov. O  9:00 sa konajú promócie absolventov inžinierskeho štúdia a o 11:00 promócie absolventov bakalárskeho štúdia. 

Z tohto dôvodu sa tento deň rušia úradné hodiny Referátu vzdelávania SvF UNIZA.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 16. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2022. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a stavby, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Ďalšie podrobnosti

Dňa 19. mája 2022 sa uskutočnil XXII. ročník medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré tento rok organizovala Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzty v Žiline bolo nominovaných 6 súťažných prác, ktoré podľa svojho zamerania súťažili v piatich sekciách. V troch z nich sa našim študentom podarilo obsadiť krásne 2. miesta a umiestniť sa tak na stupňoch pre víťazov.

  •  2. miesto v sekcii Pozemné stavby a architektúra obsadil Bc. Rudolf Červený s prácou Vplyv geometrie a orientácie budovy na rýchlosť prúdenia vetra v nízkej časti administratívnej budovy a prípadné využitie energie vetra, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a ubanizmu.
  • 2. miesto v sekcii Dopravné stavby získal Bc. Adam Kníž s prácou Mikroskopický model prepojenia ulice 1. mája s Ľavobrežnou ulicou v Žiline, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Mareka Drličiaka, PhD. z Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva
  • 2. miesto v sekcii Aplikovaná mechanika získala Emma Brozová s prácou Experimentálne meranie účinkov výbuchu na malo-mierkovom modeli, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Zuzany Papánovej, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Kompletné výsledky medzinárodného kola súťaže nájdete na stránke organizátora súťaže.

Všetkým naším súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty a víťazom srdečne blahoželáme!

 

Dňa 8.4.2022 sa na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave uskutočnil už 6. ročník súťaže BIM CHALLENGE 2022, ktorý pre študentov VŠ pripravila BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi. V tomto ročníku bolo prihlásených viac ako 40 študentov, ktorí si prišli porovnať svoje zručnosti s tvorbou BIM modelu. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa súťaže zúčastnili aj súťažiaci zo SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity v Žiline, FAAD STU Bratislava a tiež zo SvF VUT Brno. Študentke našej fakulty Bc. Nikole Novákovej z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu sa podarilo v tejto vysokej kunkurecii umiestniť na krásnom 4. mieste, ku ktorému jej srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty v tejto suťaži.

Nikola

 

Strana 1 z 15

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina