V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje DOPLŇUJÚCE VOĽBY ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE NA STAVEBNEJ FAKULTE UNIZA.

 Spôsob uskutočnenia doplňujúcich volieb do AS UNIZA, zoznam členov miestnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS UNIZA, miesto konania volieb (online prostredníctvom systému OnVote) a časový harmonogram doplňujúcich volieb člena študentskej časti AS UNIZA na  SvF UNIZA sú upravené v dokumente Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voľby sa konajú 16. 11. 2021 (utorok) od 08:00 hod. do 15:00 hod.  prostredníctvom systému OnVote na stránke https://onvote.uniza.sk. Prihlasuje sa  cez konto Microsoft pomocou študentskej e-mailovej adresy v tvare Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (rovnaké prihlasovanie ako do MS Teams). Z „Aktuálne prebiehajúce udalosti“ vyberiete „Doplňujúce voľby do AS UNIZA za SvF“. Z menného zoznamu kandidátov vyberiete maximálne 1 kandidáta a  voľbu potvrdíte.

Zoznam kandidátov pre doplňujúce voľby do Akademického senátu UNIZA za SvF

Charakteristika kandidátky

 

Milé študentky a študenti, uchádzači o štúdium na SvF UNIZA,

ponúkame Vám možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnych trendoch, inováciách a budúcnosti stavebníctva a iných odvetví, aby ste dokázali s predstihom podniknúť kroky, ktoré Vám pomôžu  nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Naša fakulta sa stala hlavným partnerom konferencie READYCON pre oblasť stavebníctva. Konferencia prináša najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce v dôsledku automatizácie, robotizácie či zavádzania umelej inteligencie.

Konferencia sa bude  konať online 27. októbra 2021 (streda) od 8:00 do 13:00 hod. V druhom rečníckom paneli, zameranom na stavebníctvo, vystúpi náš prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. S odbornou prednáškou na tému "3D skenovanie a prieskum historických pamiatok, inžinierskych konštrukcií a mostov" vystúpi Ing. Jakub Chromčák, PhD. z Katedry geodézie.

Na stránkach konferencie READYCON si môžete zvoliť, o ktoré vysielanie máte záujem a stanete sa tak súčasťou tejto veľkej online udalosti. 

 

Dňa 27.9.2021 o 15:00 hod. sa uskutočnilo online úvodné stretnutie so študentmi prvého ročníka denného štúdia za prítomnosti prodekanky pre študijnú a pedagogickú a činnosť a predsedu študentskej časti Akademického senátu SvF. Študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.

Prezentácia zo stretnutia 

Strana 1 z 11

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina