Medzinárodná spolupráca

Členstvo fakulty, katedier a jednotlivcov v medzinárodných organizáciách

Na činnosti mnohých medzinárodných organizácií a združení sa aktívne podieľajú pracovníci fakulty.

Dôležitým nástrojom na udržanie si konkurencieschopnosti v domácom i v európskom priestore sú Medzinárodné aktivity SvF UNIZA.

Kolektívne členstvá SvF UNIZA                                Kolektívne členstvá katedier SvF UNIZA                     Individuálne členstvá SvF UNIZA v medzinárodných organizáciach

Zmluvná spolupráca
Nezmluvná spolupráca
  • S krajinami EÚ- Taliansko, Francúzsko, Fínsko Poľsko, ale aj mimo EÚ, napr. Rusko, Ukrajina, Srbsko, Turecko sa Stavebná fakulta v Žiline snaží upevňovať kontakty v oblasti medzinárodnej spolupráce aj na úrovni nezmluvnej spolupráce .
  •  Učitelia ako aj jednotlivci na základe osobných kontaktov zabezpečujú spoluprácu fakulty, jej výsledkom sú spoločné vedecké alebo odborné publikácie.
  • Na pôde našej Stavebnej fakulty sa  v dňoch 9. až 13. 9. 2019  konal XXVIII. ročník Rusko-Poľsko-Slovenského seminára „Teorethical Foundations of Civil Engineering“, zúčastnilo sa 34 zahraničných hostí z partnerských inštitúcií. SvF UNIZA spolu s Moskovskou štátnou stavebnou univerzitou, Varšavskou Polytechnikou a Vroclavskou Polytechnikou organizuje spoločný seminár už dlhodobo.

Medzinárodná spolupráca rozvíjaná bez formalizovaných rámcových zmlúv a dohôd o spolupráci tu
Členstvo UNIZA v medzinárodných organizáciách

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Zuzana Pudiková / tel.: +421 41 513 5801 / e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina