Pracovníci fakulty sa aktívne podieľajú na činnosti mnohých medzinárodných organizácií a združení.

Kolektívne členstvá fakulty
Kolektívne členstvá katedier
Individuálne členstvá v medzinárodných organizáciach

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina