Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác v AR2023/2024

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 17. - 20. októbra a 26. októbra 2023 sa budú konať štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác študentov 2. ročníka dennej a 3. ročníka externej formy doktorandského štúdia. Harmonogram spolu so zložením jednotlivých komisií nájdete na tomto linku.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina