Peikko a spolupráca so Žilinskou univerzitou, Stavebnou fakultou

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline a fínska spoločnosť Peikko pokračujú v spoločných aktivitách podpísaním memoranda o spolupráci v Žiline v auguste t. r.

Spoločnosť Peikko je fínska rodinná firma, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu inovatívnych výstužných a spojovacích prvkov železobetónových konštrukcií pre pozemné a inžinierske stavby.

Dôvody a prednosti obojstrannej spolupráce medzi partnermi je využitie vynikajúcej laboratórnej a testovacej základne fakulty a potenciálu pri riešení čiastkových  výskumných tém formou diplomových a doktorandských prác, kde Peikko ponúka podporu a prístup študentom na realizované stavby, ako aj možnosť vykonania stáží vo firme.

Podpísaním memoranda o spolupráci:

  • sa posilní sieť medzinárodnej spolupráce oboch partnerov,  
  • prispeje sa k excelentnosti nášho výskumu a jeho prepojenia s praxou,
  • sa otvárajú jasné výhody a možnosti uplatnenia pre študentov Stavebnej fakulty UNIZA,
  • sa posilní pozícia univerzity v medzinárodnom meradle a prispeje to ku kvalite výskumu a vzdelávania.
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina