Akreditované študijné programy

Stavebná fakulta

geodézia a kartografia
pozemné staviteľstvo
staviteľstvo (aj externá forma)
civil engineering
technológia a manažment stavieb (aj externá forma)

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina