OZNAMY: Prihlášky na Erasmus + študijný pobyt alebo stáž vo firme

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž vo firme a získať grant na ich absolvovanie v akademickom roku 2023/2024.  
Prihlášku je potrebné doručiť (prihláška na štúdium, prihláška na stáž) prodekanke pre rozvoj a zahraničné vzťahydoc. Ing.  Petre Bujňákovej, PhD., petra.bujnakova@uniza.sk, AF-308 alebo  - Zuzane Pudikovej, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 

 T:  28. marec 2023 do 12:00hod.

Dokumenty k stáži- Bc., Ing., PhD., 

Čo musí urobiť študent, aby získal grant a absolvoval Erasmus+ študijný pobyt  alebo stáž

Fakultný termín podávania prihlášok

zimný semester- najneskôr do 26. marca v danom roku

letný semester- najneskôr do 26. októbra v danom roku

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

doc. Ing.  Petra Bujňáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5674, AF-308
e-mail: petra.bujnakova@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
Erasmus+ administrátor SvF UNIZA

tel.: +421 41 513 5801, AE-205  

e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina