Memorandum o spolupráci so spoločnosťou ODU - trade s. r. o.

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a konateľ spoločnosti ODU - trade, s.r.o. Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA podpísali dnes 8. decembra na pôde Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Memorandum o vzájomnej spolupráci. 

Tešíme sa a veríme, že táto vzájomná spolupráca prinesie veľa príležitostí pre obe strany.

ODU1a

ODU4b

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina