Študentská vedecká a odborná činnosť

Fakultné kolo ŠVOČ 2023

 

Vyhlásenie súťaže študentskej  vedeckej a odbornej činnosti SvF  UNIZA v akademickom roku 2022/2023

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 4. mája 2023 sa uskutoční súťaž študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

vyhlásenie súťaže      štatút súťaže      prihláška študent       šablóna práce

prihlásené práce        odborné komisie        časový harmonogram

Výsledky súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA v akademickom roku 2022/2023

 

 

Fakultné kolo ŠVOČ 2022

Fakultné kolo ŠVOČ 2021

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina