Študentská vedecká a odborná činnosť

Fakultné kolo ŠVOČ 2021

 

Vyhlásenie súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA v akademickom roku 2020/2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 22. apríla 2021 sa uskutoční súťaž študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

vyhlásenie súťaže      štatút súťaže      prihláška študent       šablóna práce

prihlásené práce        odborné komisie       časový harmonogram

Fakultné kolo súťaže bude prebiehať online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Otvorenie súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 9.00 hod.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 13.00 hod

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina