Referát vzdelávania

Mgr. Mariana Hírešová

Monika Ilovská

tel.: +421 41 513 5512

e-mail: fstav-studref@uniza.sk

Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Ing. Andrea Husáriková

tel.: +421 41 513 5549

e-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina