Zmluvná spolupráca
 

 

SvF UNIZA v oblasti medzinárodnej spolupráce pokračovala v upevňovaní kontaktov s krajinami EÚ, ako aj krajinami mimo EÚ, napr. so Srbskom, Ruskom, USA, Mexikom, Brazíliou a Čínou.

Pre akademický rok 2019/20 bolo pripravených alebo pokračuje celkovo 42 bilaterálnych zmlúv (o 1 viac ako v predchádzajúcom roku) so 140 miestami pre študentské výmenné pobyty, možnými 96 miestami pre učiteľské mobility a 73 miestami zamestnancov v rámci programu ERASMUS+.  Na zahraničnom pobyte majú študenti príležitosť porovnania úrovne vzdelávania a vedomostí, ako aj zdokonalenia sa v cudzom jazyku, preto je v aktivitách na podporu mobilít nutné pokračovať a podporovať študentov, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí v rámci semestra.

Fakulta má uzatvorených sedem dvojstranných medzinárodných zmlúv o spolupráci, a to s VŠB-TU Ostrava, Vroclavskou polytechnikou, Varšavskou polytechnikou, Univerzitou v Bydgoszczi, Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějoviciach a s univerzitou v Parme. Z pozície univerzity je aktívna zmluva o kooperácii SvF UNIZA s Universidad Nacional Autónoma de México a boli podpísané zmluvy o spolupráci SvF UNIZA so srbskými univerzitami v Kragujevci, v Novom Sade a s univerzitou v Novom Pazare, obdobne s univerzitami v Rusku (Petrohrade, Moskve a Samare), s Univerzitou v Charkove na Ukrajine, Rhodos univerzitou v Južnej Afrike a tromi univerzitami v Havane (Kuba). Tieto zmluvy sa dotýkajú výmeny študentov a pedagógov a participácie na vedeckých a vzdelávacích podujatiach.

Nezmluvná spolupráca

Medzinárodná spolupráca rozvíjaná bez formalizovaných rámcových zmlúv a dohôd o spolupráci


SvF UNIZA sa snaží upevňovať kontakty v oblasti medzinárodnej spolupráce aj na úrovni nezmluvnej spolupráce s krajinami EÚ, Poľskom, Francúzskom, Fínskom, Talianskom, ale aj mimo EÚ, napr. s Ruskom, Ukrajinou, Srbskom a Tureckom. Spoluprácu zaisťujú učitelia fakulty ako aj  jednotlivci na základe osobných kontaktov a jej výsledkom sú spoločné vedecké alebo odborné publikácie.

Napriek pandémii sa uskutočnil XXIX ročník Rusko-Poľsko-Slovenského seminára „Theoretical Foundations of Civil Engineering“, ktorý sa konal v dňoch 4.12.2020  online. V tomto roku hlavným organizátorom boli kolegovia z Vroclavskej Polytechniky. Spoločný seminár už dlhodobo organizuje SvF spolu s Moskovskou štátnou stavebnou univerzitou, Varšavskou Polytechnikou a Vroclavskou.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina