Gallery Item 1

Horizont 2020 je finančný nástroj, ktorý vykonáva inováciu Únie, hlavnú iniciatívu Európa 2020 zameranú na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Dvojročné pracovné programy oznamujú
konkrétne oblasti, ktoré budú financované z programu Horizont 2020. Nájdite ich na stránke venovanej financovaniu a tendrom.

Light-the-Air

 

EPISTLE

MORROW

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.