Dekanát SvF UNIZA

Tajomník SvF UNIZA

Ing. Renáta Kaisová

tel.: +421 41 513 5506

fax: +421 41 513 5510

miestnosť: AE 304 (3. poschodie)

e-mail: renata.kaisova@uniza.sk

Sekretariát dekana SvF UNIZA

Mgr. Jana Hudecová

tel.: +421 41 513 5501

fax: +421 41 513 5510

miestnosť: AE 316 (3. poschodie)

e-mail: sekrdek@fstav.uniza.sk

Referát personálnej práce a ekonomiky práce SvF UNIZA

Antónia Šulavíková

tel.: +421 41 513 5509

fax: +421 41 513 5510

miestnosť: AE 313 (3. poschodie)

e-mail: sulavik@fstav.uniza.sk

Referát vedy a výskumu
SvF UNIZA

Ing. Andrea Husáriková

tel.: +421 41 513 5549

fax: +421 41 513 5510

miestnosť: AE 309 (3. poschodie)

e-mail: andrea.husarikova@uniza.sk

Referát rozpočtu a financovania SvF UNIZA

Mgr. Martina Letková

tel.: +421 41 513 5511

fax: +421 41 513 5510

miestnosť: AE 311 (3. poschodie)

e-mail: ekonref@fstav.uniza.sk

Správca počítačovej siete SvF UNIZA

Ing. Róbert Gabarík

tel.: +421 41 513 5507

fax: +421 41 513 5510

miestnosť: AE 315 (3. poschodie)

e-mail: roga@fstav.uniza.sk

Referát vzdelávania SvF UNIZA

Mgr. Mariana Hírešová

Monika Ilovská 

tel.: +421 41 513 5502, 5512 

fax: +421 41 513 5510

miestnosť: AE 310 (3. poschodie)

e-mail: fstav-studref@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina