Akreditované študijné programy

Stavebná fakulta

nosné koštrukcie budov
pozemné staviteľstvo
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (aj v externej forme)
Civil Engineering Structures (v anglickom jazyku)
plánovanie dopravnej infraštruktúry (aj v externej forme)
technológia a manažment stavieb (v externej forme)
technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina