Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

srdečne Vás pozývame na  stretnutie vedenia Stavebnej fakulty s členmi akademickej obce, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.12. 2023 o 13:30 v Aule 2.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedenie SvF

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a konateľ spoločnosti ODU - trade, s.r.o. Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA podpísali dnes 8. decembra na pôde Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Memorandum o vzájomnej spolupráci. 

Tešíme sa a veríme, že táto vzájomná spolupráca prinesie veľa príležitostí pre obe strany.

ODU1a

ODU4b

Náš kolega Ing. Jakub Kraľovanec, PhD. získal za svoj výskum v oblasti predpätých mostov ocenenie od Junior Chamber International – Slovakia
Pri výročnej konferencií boli odovzdávané ceny študentským osobnostiam za dlhodobý prínos k rozvoju mladej vedy na Slovensku.
Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

20231026 132304

709-stranové dielo s názvom Konštrukcie železničných tratí a staníc - železničný spodok od prof. Ing. Libora Ižvolta, PhD. získalo prestížne ocenenie od Literárneho fondu v kategórii technických a matematických vied.
Publikácia by mala prispieť k zvýšeniu povedomia o železničnom spodku, ktorému sa donedávna nevenovala takmer žiadna pozornosť a ktorý bol dlho považovaný na rozdiel od železničného zvršku za nemennú danosť. Vyplní medzeru v odbornej literatúre s touto tematikou a poskytne cenné informácie nielen študentom inžinierskeho štúdia, ale poslúži ako vhodný a bohatý študijný materiál aj používateľom z praxe, projektantom železničných či cestných stavieb. Nájdu v nej komplexný prehľad o jednotlivých konštrukčných prvkoch železničného spodku ako súčasti jazdnej dráhy železničných tratí a staníc, ktoré je potrebné navrhnúť, vybudovať, modernizovať či rekonštruovať. Ku kvalite a spoľahlivosti železničnej dopravy by malo prispieť aj poznanie príčin a typu porúch a deformácií telesa spodku a zvýšenie jeho odolnosti a stability či sanácia zemných a skalných svahov, čo je takisto súčasťou knihy.

Autorovi srdečne gratulujeme!

387739052 1030239445004555 6828563637820184975 n

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina