Vedenie Stavebnej fakulty pozýva všetkých zamestnancov a doktorandov na tradičný Športový deň.
Podujatie sa bude po prvýkrát konať na Atletickom štadióne Žilinskej univerzity v Žiline 28. júna od 9:00.
Pre všetkých účastníkov bude zabezpečené občerstvenie a darček na pamiatku.

Tešíme sa na príjemne strávený čas v kruhu kolegov.

Vedenie SvF

Pri príležitosti 70. výročia vzniku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, sa dňa 1. júna 2023 o 9:30 hod. v zasadacej sieni VR UNIZA, konala slávnostná vedecká rada fakulty. V úvode vedeckej rady prebehla oficiálna časť, počas ktorej členovia VR SvF UNIZA prerokuvávali a schvaľovali jednotlivé body zasadnutia. Po ukončení oficiálnej časti dekan SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. svojim príhovorom zahájil slávnostný ceremoniál, na ktorom privítal významných predstaviteľov spoločností a inštitúcií, s ktorými má Stavebná fakulta UNIZA dlhodobú a úspešnú spoluprácu. V rámci ceremoniálu si pozvaní hostia z rúk dekana fakulty prebrali pamätné medaily k tomuto významnému výročiu.

hostia1    medaily1

 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu projektu EnviEdu - projektu venovaného na podporu vzdelávania pri environmentálnych hrozbách s použitím nových technológií.
Konferencia sa bude konať dňa 14.6.2023 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, v miestnosti AR3. Viac informácií sa o tomto medzinárodnom projekte dozviete na stránkach: https://www.nowa-edu.us.edu.pl/interreg/sk/domov/

Predbežný program konferencie:
9:00 - 9:30 návšteva priestorov fakulty
9:30 - 10:30 zaujímavé prezentácie na témy ohrození životného prostredia zo Slovenska i zahraničia
10:45-12:00 sumarizácia aktivít projektu
12:00 - 12:30 občerstvenie účastníkov

Tešíme sa na vašu účasť.

Vedúci katedry stavebných konštrukcií a mostov a zároveň predseda IABSE Slovensko doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. privítal na Kysuciach medzinárodných zástupcov z Česka (IABSE-CZ) a Portugalska (IABSE-PT) na spoločnom stretnutí.

Medzinárodná organizácia IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) združuje mostných odborníkov z viac ako 100 krajín po celom svete, bola založená v roku 1929 vo Švajčiarsku.

Za Slovensko sa diskusie zúčastnili: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. ; prof. Ing. Josef Vičan, CSc.; prof. Ing. Peter Koteš, PhD.

Českú republiku zastupoval prof. Ing. František Wald, CSc. a Portugalsko prof. Jose Campos E Matos.

Témou spoločnej diskusie bola výmena a zdieľanie praktických poznatkov zo sveta v oblasti spravovania starnúcej mostnej infraštruktúry.

V dňoch 25. - 26. mája 2023 sa uskutoční 46. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií, ktorý sa bude konať v hoteli Marlene v Oščadnici. Konferencia v príjemnom prostredí Veľkej Rače bude zároveň spojená s oslavou 70. výročia Katedry stavebných konštrukcií a mostov Žilinskej univerzity v Žiline a 25. výročia spoločnosti Stavokov Projekt, s.r.o

Cieľ Aktívu:
Prezentovať a prediskutovať aktuálne problémy a poznatky z oblasti výskumu, navrhovania, zhotovovania, diagnostiky a údržby oceľových, oceľobetónových a drevených konštrukcií a mostov.

Tématické okruhy:

  • Projektovanie a návrh konštrukcií
  • Analýza konštrukcií a ich skutočné pôsobenie
  • Drevo, sklo, nové materiály a inovácie
  • Údržba, prevádzka, protikorózna ochrana a požiarna odolnosť
  • Realizácia, renovácia a rekonštrukcia
  • Smernice a normatívne predpisy
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina