strahos logo 2024

 

ŽSR logo

 

UNIZA logo

20. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2024

Základné údaje:

V mene odborných garantov:
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
- KŽSTH, SvF, UNIZA
doc. Ing. Peter Blaho, PhD., MBA
- Námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku

Vás pozývame na seminár STRAHOS 2024,

ktorý sa bude konať

 2.-3.10.2024

Holiday Inn, Žilina

Tešíme na pokračovanie spolupráce.

Cieľom seminára

Cieľom seminára je spojiť odborníkov a výskumníkov z praxe ako aj vychovať primeraných odborníkov v oblasti železničného staviteľstva.

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity
v spolupráci s

Výskumným  a vývojovým ústavom železníc VVÚŽ Žilina
Generálnym riaditeľstvom Železníc Slovenskej republiky Bratislava
Oblastným riaditeľstvom Železníc Slovenskej republiky Žilina
pripravujú v Žiline
20. ročník seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2024

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina