Úspech nášho časopisu CEE

Vedecko-technický časopis Civil and Environmental Engineering, ktorý tento rok oslávi 20 rokov od svojho vzniku, bol zaradený do kvartilu Q3 podľa JIF s nasledujúcimi metrikami:
Journal Impact Factor: 1.1
Journal Citation Indicator: 0.26

cee

Editorskému tímu CEE blahoželáme k úspechu a želáme úspešné napredovanie časopisu.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina