12. ročník konferencie DIM - DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH

2. - 3. októbra 2024 na Žilinskej univerzite v Žiline bude konať 12. ročník konferencie DIM - Dopravná Infraštruktúra v Mestách pod záštitou prof. Ing. Jána ČELKA, CSc. - rektora UNIZA,  Ing. Eriky JURINOVEJ - predsedníčky ŽSK, Mgr. Petra FIABÁNEHO - primátora Žiliny a doc. PaedDr. Jozefa BOŽÍKA PhD. - predsedu ZMOS.


Cieľom konferencie je výmena skúseností v oblasti dopravných problémov miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez rozsiahlych stavebných a technologických opatrení s priamym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych požiadaviek na dopravnú infraštruktúru miest a ich okrajových častí, vyplývajúcich zo zmien migračných návykov obyvateľstva. Bude sa venovať parkovacej politike a jej dopadom na prepravné vzťahy i možnostiam a rizikám využitia alternatívnych pohonov. Súčasťou konferencie bude diskusné fórum s predstaviteľmi MD SR a samosprávy.


V samostatných blokoch budú prebiehať diskusie o nových normách na projektovanie ciest a miestnych ciest, parkovacej politike i možnostiach uplatnenia moderných technológií.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke konferencie.

DIM - DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH 2024

 POZVNKA SK 2024

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina