Zlatá promócia absolventov z roku 1974

V piatok 14. júna sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutočnila slávnosť pri príležitosti 50. výročia promócie - "Zlatá promócia" absolventov z roku 1974. Prítomní absolventi dennej formy inžinierskeho štúdia
študijného programu Stavebná údržba a rekonštrukcia tratí pôvodne na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline sa zišli, aby po päťdesiatich rokoch slávnostne potvrdili svoje inžinierske tituly.

Na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žilne sa pri tejto príležitosti dostavilo 16 inžinierov zo 47 promovaných absolventov v roku 1974. Všetci s úspechom potvrdili, že ich vedomosti a zručnosti, nadobudnuté na našej univerzite, vedeli správne a v plnej miere aplikovať v praxi, boli úspešní nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v zahraničí, preukázali, že vyhoveli všetkým podmienkam, ktoré sú predpísané k potvrdeniu, že titul inžinier získali oprávnene a preto im po zložení zlatého promočného aktu právom prináleží. Absolventi si prebrali "zlaté diplomy" z rúk pána dekana, nasledovali slávnostné príhovory

Celá slávnosť sa niesla vo veľmi príjemnej a neopakovateľnej atmosfére. Želáme novým "zlatým inžinierom" ešte veľa úspechov, zdravia a síl v ďalšom živote, aby stále radi spomínali na roky, ktoré prežili na svojej Alma Mater.

 

  20240614 103617
20240614 101410 20240614 101711
20240614 101916 20240614 103501
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina