Prednášky z predmetu "urbanizmus a územné plánovanie 1" bude v tomto akademickom roku zabezpečovať prednášajúci zo zahraničia Dr. Ing. arch. Bartłomiej Buława z Fakulty architektúry, stavebníctva a aplikovaných umení, Sliezska akadémia v Katowiciach.

Prednášky sa budú konať v prednáškovej miestnosti PA0A (VD2) v termínoch.

26.09.2023 (utorok) od 7:00 - 12:00 hod.
17.10.2023 (utorok) od 7:00 - 12:00 hod.
07.11.2023 (utorok) od 7:00 - 12:00 hod.
28.11.2023 (utorok) od 7:00 - 12:00 hod.
19.12.2023 (utorok) od 7:00 - 12:00 hod.


UUP1

Dňa 25. septembra 2023 o 10.00 h sa v aule DATALAN uskutoční slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024. Rektor Žilinskej univerzity v Žiline a predseda Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva študentov a zamestnancov univerzity. V čase konania slávnostného zhromaždenia od 10:00 do 12:00 udelil rektor študentom UNIZA rektorské voľno.

Pozvánka

 

Študenti doktorandského štúdia Ing. Marek Chabada a Ing. Michal Poljak z katedry Pozemného staviteľstva a urbanizmu mali vďaka programu Erasmus+ PhD krátkodobá stáž možnosť získať nové medzinárodné skúsenosti počas štvortýždňového letného pobytu vo francúzskom meste Caen v Normandii na partnerskej univerzite Builders École d ´ingénieurs, na tému „Sustainable Building Engineering“

Po návrate sa naši PhD študenti podelili o svoje zážitky.
 „Rozhodli sme sa využiť tzv. „zelené cestovanie“ a šli sme vlakom (pozn. dodatočný grant na cestovanie). Aj napriek tomu, že cesta trvala dlhých 23 hodín. V prvý deň bol štátny sviatok a tak sme sa rozhodli navštíviť mesto Caen – krásne historické mesto s bohatou históriou. Po prvom zoznamovacom dni sme sa rozdelili do jednotlivých skupín podľa zamerania a vytvorili sme pracovné skupiny. Študenti z ostatných univerzít (Škótsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Brazília, Čína a Francúzsko) boli veľmi príjemní a priateľskí a rýchlo sme sa začlenili do kolektívu. Hneď prvý deň po obhliadke miesta, kde sme mali vytvárať náš projekt, sme si šli sadnúť do mesta, kde sme sa všetci lepšie spoznali a zavŕšili to posedením na internátoch. Obavy z jazykovej bariéry rýchlo pominuli, čo nás samých prekvapilo.

Náš zadaný projekt bol zameraný najmä na architektonické, konštrukčné ale aj urbanistické riešenie konkrétnej oblasti na ostrove v meste Caen. Za úlohu sme mali vytvoriť tzv. „samostatne fungujúce a nezávislé mesto“ v záplavovej oblasti, s aplikáciou čo najväčšieho počtu rôznych konštrukčných, ale aj environmentálnych, či ekologických a ekonomických benefitov v budovách, infraštruktúre a vegetačných častiach. Záverečná prezentácia vytvoreného projektu bola bodkou za letnou školou. Táto stáž bola ohodnotená 8 kreditmi, čo využijeme u nás v štúdiu“.
PS:
 „Takúto skúsenosť by som určite odporučil každému študentovi. Za tento krátky čas som sa mnoho naučil. Dostal som pohľad na úplne iný spôsob vzdelávania, ktorý funguje v zahraničí. Naučil sa lepšie komunikovať, vystupovať a prezentovať svoju prácu, zdokonalil si jazykové zručnosti a nazbieral mnoho zážitkov. Vysoká škola je ideálne miesto a čas na zahraničné pobyty. Všetky výdavky, ktoré sme mali, nám pokrylo štipendium, ktoré sme dostali od našej univerzity.“

 MicrosoftTeams image 1

MicrosoftTeams image 2

MicrosoftTeams image

new 1

MicrosoftTeams image 8

Tags:

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že vyhlásil 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2023/2024.

Prihlášky je možné podávať do 18. augusta 2023 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 24. augusta 2023.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania ako aj vypísané témy dizertačných prác nájdete TU.

V piatok 30. 6. 2023  sa vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline uskutočnia slávnostné promócie absolventov Stavebnej fakulty UNIZA spojené s odovzdávaním diplomov.

  • 9:00 - promócie absolventov inžinierskeho štúdia - všetky študijné programy v dennej a externej forme,
  • 11:00 - promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijné programy geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, technológia a manažment stavieb, v dennej a externej forme,
  • 13:00 - promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijný program pozemné staviteľstvo v dennej forme.

V tento deň nie sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA úradné hodiny.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina