Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva Vás pozýva na prednášku od spoločnosti Valbek SK, spol. s r. o. na tému Navrhovanie dopravných stavieb v praxi.
Súčasťou bude odovzdávanie cien študentom za najlepší projekt IKDS.
Prednáška sa uskutoční 11.12.2023 od 13:00 v miestnosti AF 108.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Pozvnka ilinsk univerzita

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Vás pozýva na odbornú prednášku a diskusiu o téme: Význam vzdelávania a praktické riešenia inžinierskych úloh v železničnom staviteľstve.

Prednáška v podaní nášho abloventa Ing. Petra Bada sa uskutoční 4.12.2023 (pondelok) sa v AE 203 od 12:00.

Všetci ste vítaní.

 

2023 12 04 UNIZA GJW prednaska

 

V spolupráci so spoločnosťou TSS GRADE, a.s. sme si pre Vás pripravili zaujímavú prednášku o Modernizácií železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná.
Proces rekonštrukcie priblíži náš absolvent, výrobný riaditeľ TSS GRADE, a.s. Ing. Daniel Adamovský vo štvrtok 23.11.2023 od 8:30 v Aule 3.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

TSS Grade

Katedra technológie a manažmentu stavieb si pre Vás pripravila školenie Riadenia a prevádzky tunelov z ktorého získate aj certifikát.
Začiatok školenia je vo štvrtok 23.11. od 8:00 v AC014.

Registrovať sa je potrebné do 22.11. v AE015 alebo AE021.
Podrobné informácie o registrácií a priebehu školenia nájdete v ozname nižšie.

 

OZNAM RPT ZRP 2023

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina