Vyhlásenie 13. ROČNÍKA INŽINIERSKEJ CENY 2023/2024 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov (súčasne aj líder odborných garantov), Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú  13. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2023/2024.

Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Ďalšie podrobnosti

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina