Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerizity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2024/2025

v nasledovných študijných programoch odboru stavebníctvo, kde sú ponúkané nasledovné témy:

Prihlášky je možné podávať do 31. mája 2024 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzačky a uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 20. júna 2024.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete TU.

Vážené študentky, vážení študenti,

dňa 19. marca 2024 o 12:00 v hod. sa v miestnosti AULA 1 uskutoční výberová prednáška spoločnosti BG-Graspointer, s.r.o.

Hlavnou témou prednášky bude správny návrh a použitie odvodňovacích prvkov v podzemných garážach a vonkajších parkovísk. Prednáška je určená hlavne pre študentov programu pozemné staviteľstvo (Bc. a Ing. stupeň). Predpokladané trvanie prednášky je cca 1 hodina. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Vo štvrtok 14.3.2024 od 10,00 hod. sa v Aule 2 bude konať séria prednášok - podujatie BIM4FREE. 

Cieľom podujatia je popularizovať Informačné modelovanie stavieb – BIM a ukázať výhody, ktoré prináša.

Všetci ste srdečne vítaní.

Program podujatia

Vážené študentky, vážení študenti,

v mene vedenia fakulty, pozývame všetkých študentov na Informačné stretnutie k Erasmus+ mobilitám a prax vo firme, počas ktorého budú prezentované základné informácie o zahraničných pobytoch, možnosti Erasmus+ letné stáže a prax vo firmách.

O svoje skúsenosti s Erasmus+ pobytom alebo stážou, vybavovaním dokumentov až po príchod na domovskú univerzitu sa s vami radi podelia študenti, ktorí už mobilitu absolvovali. Pozvali sme aj študenta z ESN UNIZA- Erasmus Student Network, ktorý priblíži informácie o organizovaní aktivít pre študentov.

Dátum:      12.3.2024 (utorok)
Čas:          10.00
Miestnosť: učebňa AE 013

Tešíme sa na stretnutie

erasmus 1 003

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina