V Prahe sa dňa 26. mája 2023 uskutočnilo odovzdávanie cien v súťaži CENA ZA INOVÁCIU 2022 Skupiny VINCI Construction CS v oblastiach dopravné stavby, mosty a inžinierske konštrukcie, ekonomika a riadenie stavieb, realizácia stavieb a vodohospodárske stavby.


Ocenenie získalo celkovo 5 študentských projektov. V silnej česko-slovenskej konkurencii obsadili naši študenti:


3. miesto: Adam Kulas - Inovatívne klimaticky adaptívne spevnenia dopravných plôch, vedúci práce: prof. Dr. Ing. Martin Decký
4. miesto: Sophia Gregorová - Inovatívne postupy pre zosilnenie mostov, vedúci práce: Ing. Petra Bujňáková, PhD.


Srdečne blahoželáme!

Dňa 18. mája 2023 sa uskutočnil XXIII. ročník medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré tento rok organizovala Fakulta stavební  ČVUT v Prahe.  Súťaže sa zúčastnilo 90 študentov zo šiestich stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzty v Žiline bolo nominovaných 7 súťažných prác, ktoré podľa svojho zamerania súťažili v piatich sekciách. V dvoch z nich sa našim študentkám podarilo obsadiť krásne miesta na stupňoch víťazov.

  • 1. miesto v sekcii Stavebná mechanika obsadila Emma Brozová s prácou Experimentálne meranie účinkov výbuchu šíriacich sa v geologickom prostredí, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Daniela Ďugela z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.
  • 3. miesto v sekcii Materiálové inžinierstvo získala Bc. Lenka Lapašová s prácou Experimentálna analýza moderných kompozitov v cestnom staviteľstve, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Zuzany Papánovej, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Všetkým naším súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty a víťazkám srdečne blahoželáme!

Študenti našej fakulty mali možnosť vidieť náročnú výstavbu D1 s tunelom Višňové. Ďakujeme Národnej diaľničnej spoločnosti za zaujímavé exkurzie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 17. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2023. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a stavby, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Ďalšie podrobnosti

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov (súčasne aj líder odborných garantov), Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú  12. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2022/2023.

Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.
Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Ďalšie podrobnosti

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina