Uplynulý týždeň naši študenti navštevovali zaujímavé stavby v rámci predmetu odborná exkurzia.

Odštartovali sme v pondelok na významnej dopravnej stavbe Železničný uzol Žilina. Študenti mohli vidieť rekonštrukciu železničných tratí, výstavbu mostných objektov, či pridružené cestné komunikácie a objekty.
Následne sme navštívili diaľnicu D1 s tunelom Višňové a privádzač Kysucké Nové Mesto.
V stredu sme boli pri výstavbe R2 Kriváň – Mýtna, čo je s celkovou dĺžkou viac ako 9 kilometrov jedna z najväčších stavieb na Slovensku.
Ďalší deň boli na programe exkurzie v Prefe Sučany a návšteva Múzea slovenskej dediny v Martine s prehliadkou drevostavieb.
Na záver sme navštívili tunel Ovčiarsko počas jeho úplnej uzávery z dôvodu pravidelnej údržby.

 

Dňa 4. mája 2023 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2023. Do súťaže sa zapojilo 17 súťažných prác, ktoré súťažili v štyroch odborných komisiách.

Víťazom komisie č. 1, v ktorej súťažilo 5 súťažných prác zo sekcie Pozemné stavby a architektúra, sa stal kolektív autorov Bc. Lenka Balážová, Bc. Nikola Nováková a Bc. František Valek s prácou "Architektonická štúdia stredoškolského kampusu v nadväznosti na energetickú hospodárnosť a energetickú efektívnosť", ktorú vypracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu. V súvislosti so získaním 1. miesta v tejto komisii boli uvedení traja autori ocenení aj Cenou Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, ktorú im osobne odovzdal Ing. Ivan Janáč, riaditeľ ZSVTS.

Víťazkou komisie č. 2, v ktorej súťažili 4 súťažné práce zo sekcie Stavebná mechanika, sa stala Emma Brozová s prácou "Experimentálne merania účinkov výbuchu šíriacich sa v geologickom prostredí ", ktorú vypracovala pod vedením Ing. Daniela Ďugela z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Víťazom komisie č. 3, v ktorej súťažilo 5 súťažných prác zo sekcie Geodézia a kartografia sa stal Peter Otruba s prácou "Posúdenie vhodnosti UAV dát na tvorbu základnej mapy lomu", ktorú vypracoval pod vedením doc. Ing. Milana Mikoláša, Ph.D. z Katedry geodézie a kartografie.

Víťazom komisie č. 4, v ktorej súťažili dve súťažné práce zo sekcie Dopravné stavby a 1 súťažná práca zo sekcie Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb sa stal Bc. Kamil Budoš s prácou "Sledovanie parametrov dopravného prúdu na horskom priechode Makov", ktorú vypracoval pod vedením Ing. Mareka Drličiaka, PhD. z Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva.

Do medzinárodného kola súťaže ŠVOČ, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2023 na ČVUT v Prahe,  bolo nominovaných spolu 9 prác v 6 sekciách. Celkové vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť TU.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim do medzinárodného kola držíme palce, aby sa im podarilo získať čo najlepšie umiestnenie.

na net 1

Úspech našich študentov na BIM Challenge

BIM asociácia Slovensko organizovala 7. ročník súťaže BIM Challenge, na ktorom sa naším študentom veľmi darilo. Uspeli v silnej konkurencií a v top 5 sme mali až trojnásobne zastúpenie, z celkového počtu 49 súťažiacich.

2. miesto František Valek (Revit)
3. miesto Nikola Nováková (Revit)
5. miesto Jakub Novák (Revit)

Za našu fakultu sa celkovo zúčastnilo 12 študentov, všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu.

Náš absolvent Ing. Erik Štefka získal cenu poroty v súťaži Inžinierska cena, ktorú organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov.

Ocenenie získal za svoju diplomovú prácu s názvom Multifunkčná budova a vedúcim práce bol prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Gratulujeme k úspechu.

ingcena SKSI

 

 

Vedenie Stavebnej fakulty Vás pozýva na Športový deň študentov, ktorý sa bude konať v stredu 3.5.2023 na novom atletickom areáli UNIZA.

Súťažiť sa bude v nasledujúcich športoch:
Futsal (4+1)
Florbal
Volejbal (6 hráčov, aspoň jedno dievča v tíme)
Šprint na 100m

Na mieste bude postarané o občerstvenie (guláš, klobása, kofola), o zábavu a sprievodné akcie sa postará študentské rádio Rapeš. Začiatok je plánovaný na 10:00 (pre družstvá, ktoré nemajú výuku) a slávnostné otvorenie dekanom fakulty o 12:00. 

Predbežný harmonogram:
Futsal 10:00 - 13:30
Florbal 11:00 - 15:00
Volejbal 14:00 - 17:00
*Hrať sa bude na multifunkčných ihriskách, povrch je umelá tráva.

Pre študentov je udelené dekanské voľno od 12:00.

SP SVF 2023

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina