Vážené študentky, vážení študenti,

v čase od 01.06.2020 sa ruší prerušenie prezenčnej výučby na všetkých troch stupňoch štúdia. Skúšanie je potrebné realizovať elektronicky formou testu, resp. odovzdaním projektov, vyriešením zadaní a prípadových štúdií v elektronickej forme, prípadne teleprezenčnou formou. Ak nie je možné z technických dôvodov skúšanie realizovať elektronickou formou, resp. teleprezenčne, skúška môže byť v ojedinelých prípadoch vykonaná prezenčnou formou na základe rozhodnutia dekana/riaditeľa ústavu pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení. 

Oficiálne oznámenia:

Príkaz rektora č. 10/2020 o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline + Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2020
V prípade otázok týkajúcich sa štúdia kontaktujte referát vzdelávania SvF UNIZA:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. +421 41 513 5502.

Viac informácii nájdete na stránkach UNIZA a na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR:

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2020/2021. Zároveň boli zverejnené témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy.

Od septembra akademického roka 2020/2021 je môžné na Stavebnej fakulte UNIZA študovať BIM a nové technológie v inžinierskom študijnom programe Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve  a uchádzači môžu študovať v anglickom jazyku inžiniersky študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyCivil Engineering Structures.

Podaj si e-prihlášku.

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením sa COVID-19 je súťaž Študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA  Z R U Š E N Á.
Zrušené je aj medzinárodné kolo ŠVOČ 2020.

Vyhlásenie súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA v akademickom roku 2019/2020

:: vyhlásenie súťaže :: štatút súťaže :: prihláška študent :: šablóna práce  ::

::prihlásené práce:: ::odborné komisie:: ::časový harmonogram::

Otvorenie súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 9.00 v učebni AF1A2 (Aula 2).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 13.00 v Aule 2.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina