Slávnostné promócie absolventov SvF - 27. 6. 2024

Vo štvrtok  27. 6. 2024  sa vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline uskutočnia slávnostné promócie absolventov Stavebnej fakulty UNIZA spojené s odovzdávaním diplomov v  termínoch:

  • o 9:00 hod.- promócie absolventov inžinierskeho štúdia - všetky študijné programy v dennej a externej forme,
  • o 11:00 hod.- promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijný program pozemné staviteľstvo v dennej forme,
  • o 13:00 hod. - promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijné programy geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, technológia a manažment stavieb, v dennej a externej forme.

V tento deň  sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA  zrušené úradné hodiny.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina