Milí stredoškoláci a priaznivci SvF UNIZA,

pripravili sme pre Vás Online Deň otvorených dverí!

Pripojte sa na našu stránku: https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ/live/ 
Toto zaujímavé podujatie sa uskutočnilo 29. októbra 2020 od 11:00 do 15:00 hod vo virtuálnom priestore.
Prostredníctvom živivého vysielania ste si mohli prezrieť prostredie Stavebnej fakulty UNIZA a vypočuť množstvo zaujímavých informácií.

TEŠÍME SA NA VÁS V JANUÁRI PRI ĎALŠOM OTVORENOM DNI.

Naša študentka pozemného staviteľstva Bc. Veronika Strončeková sa zúčastnila 8. ročníka medzinárodnej súťaže "Stavby s vůní dřeva". V konkurencii prác študentov z Čiech, Dánska, Fínska a Slovenska získala v kategórii veľkých drevostavieb 1. miesto a cenu verejnosti.
Gratulujeme k úspechu!

04 dsv cena verenosti penzion harhaj

Víťazný návrh:  Penzión Harhaj, Veronika Strončeková, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Milé študentky a študenti,

ponúkame Vám možnosť participovať na vedeckovýskumnej a odbornej činnosti stavebnej fakulty už počas štúdia. Na SvF UNIZA bude vytvorených 8 pozícií študentských vedeckých síl  (na každej  katedre 1 miesto). Podmienky činnosti študentov a spôsob odmeňovania upravuje Príkaz dekana č. 13/2020.

Dôležité termíny:

do 16. októbra 2020 - odovzdanie, príp. elektronické odoslanie prihlášky na príslušnej katedre;

20. októbra 2020 - zverejnenie výsledkov výberu na stránke fakulty;

od 21. októbra 2020 do 14. mája 2021 - obdobie vykonávania dohodnutých úloh;

február 2021 - výplata štipendia za mesiace 10 - 12/2020, 01/2021;

jún 2021 - výplata štipendia za mesiace 02 - 05/2021.

V prípade Vášho záujmu sa obráťte na príslušnú katedru, na ktorej chcete pracovať v pozícii ŠVS.

 

 

 

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina